Home / TIN MỚI (page 2)

TIN MỚI

DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM JAV KHÓA VI (2016-2019)

Ngày 18/12/2016, tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Câu lạc bộ Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (JAV) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VI (2016-2019). Đại hội đã hiệp thương bầu ra Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Cựu lưu học …

Read More »

DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM CÁC KHÓA TRƯỚC

DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM CÁC KHÓA TRƯỚC For 2007-2010 (by the 3rd Conference on Nov. 4, 2007) STT Họ và Tên Chức vụ, nơi làm việc Nhiệm vụ 1 Nguyen Ngoc Binh Rector of College of Technology, Vietnam National University (VNU), Hanoi President 2 Hoang Van Nhan Secretary General of …

Read More »

THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÒNG 1 – VÒNG HỒ SƠ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NGHIÊN CỨU SAU TIẾN SĨ CỦA QUỸ QUỐC TẾ TOSHIBA NĂM 2016

Sáng ngày 18/09/2016, Hội đồng tuyển chọn ứng viên cho chương trình học bổng nghiên cứu sau Tiến sĩ của Quỹ Quốc tế Toshiba năm 2016 đã có buổi xét duyệt hồ sơ của ứng viên ứng tuyển chương trình năm nay. Hội đồng xét tuyển bao gồm: STT Họ …

Read More »