Home / CÁC CHƯƠNG TRÌNH (page 2)

CÁC CHƯƠNG TRÌNH

các chương trình

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN HỌC SINH THCS THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA TẠI NHẬT BẢN NĂM 2018

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA TẠI NHẬT BẢN DÀNH CHO HỌC SINH THCS Đơn vị tổ chức(phía Nhật Bản): NIYE (National Instution for Youth Education) Đơn vị phối hợp tổ chức (phía Việt Nam): CLB Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (JAV) Thông tin về chương trình: Đây là …

Read More »

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN HỌC SINH THCS THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA TẠI NHẬT BẢN NĂM 2017

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA TẠI NHẬT BẢN DÀNH CHO HỌC SINH THCS Đơn vị tổ chức (phía Nhật Bản): NIYE (National Institution for Youth Education) Đơn vị phối hợp tổ chức (phía Việt Nam): CLB Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (JAV) Thông tin về chương …

Read More »

Thông báo kết quả vòng sơ tuyển hồ sơ chương trình giao lưu văn hóa tại Nhật Bản dành cho học sinh THCS NIYE – Junior 2017

Trong thời gian từ ngày 06-21/07/2017, văn phòng CLB Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản đã tiếp nhận rất nhiều hồ sơ đăng ký. Căn cứ các tiêu chí tuyển chọn đã thông báo, Hội đồng xét tuyển đã chọn ra 15 hồ sơ tham dự vòng phỏng vấn. Các …

Read More »