Home / TIN MỚI / DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM CÁC KHÓA TRƯỚC

DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM CÁC KHÓA TRƯỚC

DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM CÁC KHÓA TRƯỚC

For 2007-2010 (by the 3rd Conference on Nov. 4, 2007)
STT Họ và Tên Chức vụ, nơi làm việc Nhiệm vụ
1 Nguyen Ngoc Binh Rector of College of Technology, Vietnam National University (VNU), Hanoi President
2 Hoang Van Nhan Secretary General of Vietnam-Japan Friendship Association, Hanoi Vice-President, Head for Membership and Management
3 Nghiem Viet Huong Dean of Japanese Studies, Hanoi University, Hanoi Vice-President, Head for Int’l Activities
4 Nguyen Tien Luc Head of Japanese Studies, Vietnam National University, HoChiMinh city Vice-President, Chair of JUACH and Activities in HCMC
5 Ngo Minh Thuy Dean of Japanese Studies, College of Foreign Studies, VNU, Hanoi Secretary General, Head for Information & Culture Activities
6 Ta Anh Thang Director of FPT Dong Du, Hanoi Head for Academic-Business Links
7 Truong Hong Minh Head of CNC Center, Hanoi University of Technology, Hanoi Head for S&T Activities
8 Dinh Thi Bich Lan Director of Biotechnology Center, Hue University, Hue city Head for Activities in Hue and Danang cities
9 Phung Thanh Van Manager of Minh Nhat co. Ltd., Hanoi Member
10 Nguyen To Chung Lecturer, Faculty of Japanese Studies, Hanoi University, Hanoi Member
11 Le Thi Hai Le Expert for Impact Assessment, Ministry of Natural Resources & Environment, Hanoi Member
12 Than Thi Kim Tuyen Lecturer, Faculty of Japanese Studies, College of Foreign Studies, VNU, Hanoi Member
13 Bui Dinh Thang Faculty of Japanese Studies, College of Foreign Studies, VNU, Hanoi Member
14 Doan Manh Cuong Director, Viet Nhat General Joint Stock Company (Vinicorp), Hanoi Member
Dinh Thi Huong Hai Faculty of Japanese Studies, College of Foreign Studies, VNU, Hanoi Member
For 2004-2007: (by the 2nd Conference on Nov. 3, 2004)
Nguyen Ngoc Binh Vice-Rector of College of Technology, Vietnam National University (VNU), Hanoi President
Hoang Van Nhan Secretary General of Vietnam-Japan Friendship Association, Hanoi Vice-President
Nghiem Viet Huong Dean of Japanese Studies, Hanoi University, Hanoi Vice-President
Ta Anh Thang Director of FPT Dong Du, Hanoi Secretary General
Ngo Minh Thuy Dean of Japanese Studies, College of Foreign Studies, VNU, Hanoi Head for Information&Cultures Activities
Truong Hong Minh Head of CNC Center, Hanoi University of Technology, Hanoi Head for S&T Activities
Phung Thanh Van FPT Dong Du, Hanoi Office Secretary
Nguyen To Chung Lecturer, Faculty of Japanese Studies, Hanoi University, Hanoi Member
Nguyen Duc Cong Hospital #103, Hadong city Member
Dinh Thi Bich Lan Hue University, Hue city Member
Nguyen Tien Luc Head of Japanese Studies, Vietnam National University, HoChiMinh city Member
Nguyen Duc Phong Honda Company Vietnam Member
Le Hong Son Vice-Dean of Physics Faculty, Danang University, Danang city Member
Duong Quoc Thanh Expert at National Assembly Office, Hanoi Member
For 2001-2004: (by the 1st Conference on May 19, 2001)
1 Nghiem Vu Khai Vice-Chairman of Committee for Int’l Relations. National Assembly, Hanoi President
2 Nguyen Ngoc Binh Head for SE Dept., Director for LINC, Hanoi Univ. of Technology (HUT), Hanoi Vice-President
3 Nghiem Viet Huong Dean of Japanese Studies, Foreign Studies University, Hanoi Vice-President
4 Hoang Van Nhan Secretary General of Vietnam-Japan Friendship Association, Hanoi Secretary General
5 Nguyen Thi Bich Ha Dean of Japanese Studies, Hanoi Trading University, Hanoi Head for Information & Culture Activities
6 Ta Anh Thang Director of FPT Dong Du, Hanoi Head for Home affairs
7 Le Ngoc Canh Senior officer of VCP office, Hanoi Member
8 Nguyen Van Hao Director of Dong Do Japanese Training Center, Hanoi Trading University, Hanoi Member
9 Nguyen Duc Cong Hospital #103, Hadong city Member
10 Nguyen Duy Dung Vice-Director of Center for Japan Studies, Hanoi Member
11 Ho Hoang Hoa Senior researcher of Center for Japan Studies, Hanoi Member
12 Nguyen Tien Luc Head of Japanese Studies, Vietnam National University, HoChiMinh city Member
13 Le Hong Son Vice-Dean of Physics Faculty, Danang University, Danang city Member
DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM CÁC KHÓA TRƯỚC
Đánh giá bài viết

Check Also

CHÚC MỪNG CHÍNH PHỦ VÀ NHÂN DÂN NHẬT BẢN BƯỚC VÀO THỜI KỲ LỆNH HÒA

Trong những ngày đầu Tháng Năm, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản hân hoan …