Home / CÁC CHƯƠNG TRÌNH / CHƯƠNG TRÌNH JUNIOR / Danh sách trúng tuyển vòng xét tuyển hồ sơ

Danh sách trúng tuyển vòng xét tuyển hồ sơ

Danh sách trúng tuyển vòng sơ tuyển hồ sơ 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GiỚI TÍNH ĐỊA CHỈ Ngoại Ngữ
1 TRẦN VIẾT GIA BẢO 23-10-2001 Nam Hải phòng Anh/Nhật
2 NGUYỄN THỊ NGỌC CẦM 17/2/2001 Nữ Hà nội Tiếng Anh
3 NGÔ HUY ĐỨC 30/8/2002 Nam Hà nội Anh/Nhật
4 LỀU THỌ MINH ĐỨC 3/11/2002 Nam Hà nội Tiếng Anh
5 LÊ ĐỨC ANH DUY 5/2/2002 Nam Hà nội Anh/Nhật
6 PHẠM LÊ NGÂN 4/3/2002 Nữ Hà nội Tiếng Anh
7 NGUYỄN LÊ HỒNG HẢI 28/5/2000 Nam Nghệ An Tiếng Anh
8 TRẦN KHÁNH LINH 27/7/2002 Nữ Hà nội Tiếng Anh
9 TRẦN MỸ LINH 27/7/2002 Nữ Hà nội Tiếng Anh
10 NGUYỄN HOA NHẬT LINH 18/1/2001 Nữ HCM Tiếng Anh
11 NGUYỄN HÙNG LONG 13/06/2001 Nam Hà nội Anh/Nhật
12 HOÀNG NHẬT MINH 15/11/20000 Nam Hà nội Tiếng Anh
13 PHẠM NHẬT MINH 23/6/2002 Nữ Hà nội Tiếng Anh
14 PHẠM NGUYỄN PHÚ 7/12/2002 Nam Hà nội Tiếng Anh
15 NGUYỄN CHÁNH TUỆ 3/10/2001 Nam Đà nẵng Tiếng Anh
16 NGUYỄN MINH TÙNG 6/9/2002 Nam Hà nội Tiếng Anh

Tất cả các em có trong danh sách trên sẽ có mặt tại Văn phòng JAV để phỏng vấn lần 2 vào lúc 2h chiều ngày 30/7/2016.

Văn Phòng JAV

Danh sách trúng tuyển vòng xét tuyển hồ sơ
Đánh giá bài viết