Home / TIN MỚI / PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM BCN JAV KHÓA VI (2016 – 2019)

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM BCN JAV KHÓA VI (2016 – 2019)

– Chủ tịch Bà Ngô Minh Thuỷ: Phụ trách chung và hoạt động đối ngoại

– Phó chủ tịch:

 1. Ông Hoàng Văn Nhận: Phụ trách công tác tổ chức và hoạt động các CLB trực thuộc
 2. Ông Tạ Anh Thắng: Phụ trách kết nối doanh nghiệp sự kiện
 3. Ông Lê Việt Dũng: Phụ trách khu vực Nam Trung Bộ
 4. Ông Trần Văn Nam: Phụ trách khu vực Đà Nẵng
 5. Ông Nguyễn Tiến Lực: Phụ trách khu vực Tp Hồ Chí Minh
 6. Bà Đinh Thị Bích Lân: Phụ trách khu vực Huế
 7. Ông Phan Trung Nghĩa: Phụ trách Văn hoá-Giáo dục-Khoa học-Công nghệ

– Ban thư ký:

 1. Tổng thư ký: Ông Phan Trung Nghĩa
 2. Phó Tổng Thư ký:

1) Bà Nguyễn Huyền Trang (Hỗ trợ Tổng thư ký)

2) Ông Phạm Xuân Đà (Phụ trách hoạt động và đại diện khu vực miền Nam)

– Các Ban thành viên:

 1. Ban Kiểm tra Trưởng ban: Bà Phùng Thanh Vân

Thành viên: Bà Lê Thị Hải Lê

 1. Ban Tài chính

Trưởng ban: Bà Thân Thị Kim Tuyến

Phó ban: Bà Đoàn Thị Thu Hoà

Thành viên: Bà Nguyễn Huyền Trang

 1. Ban Văn hoá-Giáo dục

Trưởng ban: Ông Nguyễn Hoàng Oanh

Phó ban: Bà Trần Hương Ly

Thành viên: Ông Đặng Quý Nhân

 1. Ban Thông tin-Truyền thông

Trưởng ban: Bà Huỳnh Vũ Hiền

Phó ban: Bà Vương Linh Chi

Phó ban: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Thành viên: Ông Nguyễn Xuân Phương

 1. Ban Khoa học Công nghệ

Trưởng ban: Ông Trần Xuân Nam

Phó ban: Bà Đỗ Hoàng Ngân

Thành viên: Ông Lều Thọ Bách

 1. Ban Phát triển hội viên

Trưởng ban: Ông Hoàng Thăng Bình

Phó ban: Bà Nguyễn Cẩm Nhung

Thành viên:

Ông Đinh Nho Thái

Bà Hồ Lê Thị Xuân Trinh, PTHV(*)

khu vực miền Nam

Ông Đặng Hữu Ngữ, PTHV khu vực miền Trung

Ông Nguyễn Mạnh Đạt, PTHV CLB trực thuộc

 1. Ban Kết nối doanh nghiệp

Trưởng ban: Ông Tạ Anh Thắng

Phó ban: Bà Trần Thị Thu Thuỷ

Thành viên: Ông Hoàng Ngọc Hải

 1. Ban Đối ngoại

Trưởng ban: Ông Nguyễn Tô Chung

Phó ban: Ông Đỗ Ngọc Sơn

Thành viên: Ông Bùi Đình Thắng

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM BCN JAV KHÓA VI (2016 – 2019)
Đánh giá bài viết

Check Also

ĐIỀU LỆ

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – NHẬT BẢN CÂU LẠC BỘ CỰU LƯU HỌC SINH …